آدرس: خراسان رضوی – تربت جام – خیابان شهید بهشتی(تایباد) – خیابان ۱۷ شهریور(دارایی) – مقابل اداره دارایی شرکت رهاورد (نمایندگی آسیاتک)

 

 

تلفن: ۷-۵۲۵۲۵۱۶۶-(۰۵۱)

 

info@tjrahavard.com